Ruszył projekt „Jeżewskie siedlisko”

Ruszył projekt „Jeżewskie siedlisko”

Jak informuje Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej "BLASK", ruszyła realizacja projektu „Jeżewskie siedlisko”. Wszystko zaczęło się od spotkania organizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Jeżewie. W spotkaniu uczestniczyli sołtys Paweł Gendera, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele OSP Jeżewo. Na pierwszym spotkaniu omówiono harmonogram prac w początkowej fazie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu Grantów Społecznych powiatu gostyńskiego.

Ustalono też wykonawcę grilla murowanego. Wykonawca zobowiązał się, że również zapewni materiał.

Pod koniec czerwca tego roku ruszyły prace. 29 czerwca 2019 r. ok. godz. 11.00 rozpoczęto prace związane z wyrównaniem terenu, usuwaniem chwastów i zarośli. Wzięli w nich udział mieszkańcy wsi Jeżewo, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy OSP w Jeżewie oraz operator koparki ziemnej wraz ze sprzętem.

W lipcu, jak informuje Dawid Janicki, odbyło się kolejne spotkanie realizatorów projektu. Podsumowano dotychczasowe działania, w tym prace ziemne oraz zaplanowano kolejne aktywności w ramach projektu „Jeżewskie siedlisko”. Ustalono usytuowanie grilla na terenie przeznaczonym pod realizację projektu „Jeżewskie siedlisko” oraz dokonano wyboru ławek. Omówiono też i dokonano wstępnych ustaleń w sprawie organizacji spotkania integracyjnego przy grillu z biesiadą. W jego trakcie będzie odbywał się konkurs plastyczny dla dzieci.

Program Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego PGS 0007 jest w całości finansowany przez powiat gostyński i Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Operatorem programu jest Stowarzyszenie „DZIECKO”. Operator został wyłoniony w drodze otwartego konkursu.