Rodzinny rajd rowerowy po Ziemi Pępowskiej

Wrześniowa pogoda sprzyja wypadom rekreacyjnym. Siedemdziesięciu rowerzystów z terenu gminy Pępowo uczestniczyło w rajdzie rowerowym na zakończenie lata, zorganizowanym przez radę sołecką wsi Gębice i OSP Gębice. Celem rajdu było poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Pępowo oraz ich promocja, a także integracja mieszkańców poprzez aktywny wypoczynek.

W słoneczne niedzielne popołudnie o godz. 14.00 uczestnicy rajdu spotkali się koło sklepu w Gębicach, gdzie zostali powitani i otrzymali odblaski na rękę. Tu rozpoczynała się trasa rajdu. M.in. odwiedzono dwa stawy wiejskie w Krzekotowicach, „Cegielnię” w Pępowie – jedyne w powiecie gostyńskim miejsce wykorzystywane legalnie do kąpieli. Rowerzyści zatrzymali się też koło wiatraka w Pępowie oraz przy zbiorniku wodnym Bażantarnia, obserwując pływające łabędzie.

Podczas wyprawy Krzysztof Konieczny opowiadał, jakie prace zostały zrealizowane w każdym z odwiedzanych miejsc, by zapewnić im odpowiedni stan oraz uatrakcyjnić ich walory.

Trasa rajdu rowerowego zakończyła się przy stawie wiejskim „Betlejemka” w Gębicach. Organizatorzy rajdu przygotowali tu miejsce odpoczynku wraz z poczęstunkiem, napojami i kiełbaskami z grilla. Rajd kończył się w sympatycznej atmosferze.

W rajdzie uczestniczył Wójt Gminy Pępowo Grzegorz Matuszak oraz Dyrektor Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Filia Pępowo Dorota Chlebowska. Warto też dodać, że najstarszy uczestnik miał 89 lat i pokonał wielokilometrową trasę w dobrej kondycji.

Rajd rowerowy na zakończenie wakacyjnego lata odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Gębicka ryba co w Betlejemce pływa, dobrze smakuje, dzieci bawi i starszych raduje”. Działanie zostało dofinansowane ze środków Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO”. Otrzymało też wsparcie finansowe Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę, a strażakom z OSP Pępowo za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników rajdu.