PCPR w Gostyniu prowadzi nabór wniosków

PCPR w Gostyniu prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U.2015.926) do dnia 30.11.2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji powiatu gostyńskiego, do organizacji sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych na działania w roku 2020.

Druk wniosku do pobrania:

http://www.gostyn-pcpr.info/Wniosek-sport%20kultura.pdf

Szczegółowych informacji udziela P. Natalia Hajnsz – Kierownik Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami - tel. 65 572 75 28.