Działania NGO-sów w czasie epidemii. Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego