Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – wydało w czerwcu wytyczne dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii dla organizatorów różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Wytyczne dotyczą także organizacji pozarządowych.

Wytyczne mają być wsparciem dla dyrektorów instytucji kultury i innych podmiotów w procesie przygotowania do ich ponownego otwarcia. Powinny się nimi kierować także organizacje społeczne prowadzące działania w obszarze kultury

.