Ogłoszenie Konkursu Grantowego – Działaj Lokalnie 2018

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X” 2018

Termin składania wniosków upływa 20 maja 2018 r.

Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dzialajloklanie.gostyn.pl,  www.ngo.gostyn.pl

a także na Facebook.com: Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dziecko

Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X” 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ: pobierz

REGULAMIN DO POBRANIA: pobierz

WNIOSEK: pobierz                    

GENERATOR WNIOSKÓW:  http://system.dzialajlokalnie.pl/