Dziesiąty World SM Day

 World SM Day

Świat po raz dziesiąty obchodził World SM Day - Światowy Dzień Chorych Na Stwardnienie Rozsiane.

Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu zorganizowało powiatowe obchody tej ważnej daty. Stowarzyszenie to, zrzeszające członków z całego powiatu gostyńskiego, zaprosiło na duży niedzielny okolicznościowy piknik, nie tylko członków stowarzyszenia, ale też ich rodziny oraz przyjaciół.

SM to choroba, która dotyka blisko 60 tysięcy osób w Polsce. Mijamy ich codziennie na zakupach, w pracy, na ulicy. Objawów SM: bólu, zmęczenia, podwójnego widzenia, problemów urologicznych i emocjonalnych możemy nie zauważać, pokażmy jednak, że osoby z SM nie są niewidzialne, a ta groźna, choć niewidoczna choroba stanie się ważną dla naszego społeczeństwa sprawą.

Powiatowy World MS Day otwarła Bożena Misiurek - prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu: - „Witam Wszystkich z  radością i cieszę się, że dotarliście na nasz piknik. Dzień ten jest obchodzony na sześciu kontynentach, a i my dokładamy swoją cegiełkę organizując piknik World SM Day. Wiemy wiele o chorobie, ale o tym niech mówią lekarze. My chcemy być razem i wspólnie się bawić. Bo SM nie oznacza rezygnacji z marzeń. Życie po diagnozie zmienia się o 180 stopni, ale można ułożyć je na nowo i dalej czerpać z niego radość. Chcemy zmotywować chorych do aktywnego życia. W Waszym i swoim imieniu wypowiem też marzenie: chcemy normalnie i godnie żyć! I wierzę, że w tym nam pomożecie, Wy, nasi najbliżsi, i wy lekarze, prawnicy i specjaliści z PCPR i innych instytucji udzielających wsparcia.

Prezes powitała też przybyłych gości: Krzysztofa Deutscha Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego i Mirosława Sobkowiaka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Prezes Misiurek przypomniała też, że Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu niesie pomoc chorym na SM i ostatnio też chorym na boreliozę. Wspiera ich w poprawie warunków życiowych i bytowych, wyzwala poprzez swoje wsparcie inicjatywę u osób dotkniętych SM i ich rodzin, przełamuje bariery psychologiczno-społeczne, jakie narastają wokół chorych na SM, upowszechnia wiedzę o tej chorobie i o sposobach radzenia sobie z nią oraz aktywnie współpracuje z organami administracji oraz innymi stowarzyszeniami.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch podziękował organizatorom: - „Wyrazy uznania za zorganizowanie pikniku z okazji World MS Day należą się Zarządowi Stowarzyszenia, którego przedstawiciele zadbali o każdy szczegół spotkania.”  Dyrektor PCPR w Gostyniu podkreślił, że członkowie stowarzyszenia nie tylko mają marzenia, ale pokazują wszystkim jak je w praktyce realizować. 

Miejscem pikniku było Gospodarstwo Agroturystyczne „Bajka” w Ludwinowie.    Piknik miał charakter rodzinny. Było sporo wesołych chwil, ale też wymieniano się swoimi doświadczeniami w zmaganiach z problemami towarzyszącymi chorobie SM. Pobyt uczestnikom pikniku umilał zespół muzyczny „Malinka”.

Wsparcia finansowego w organizacji Word SM Day udzieliły Powiat Gostyński i Gmina Gostyń.