Zaproszenie na konferencję „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?”

Zaproszenie na konferencję „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?”

Na konferencję szkoleniową „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?” dla kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców zapraszają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO”, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Konferencja odbędzie się w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu (ul. Poznańska 1 b, II piętro) 20 czerwca 2018 r. (środa). Początek o godz. 11.00 Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji szkoleniowej.                 

             

Prelekcje programowe:

Diagnoza systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi
– Mirosław Sobkowiak, terapeuta środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
„Praca z osobami  z chorobami psychicznymi – w praktyce”
– dr Marek Miotk, psycholog;
„Praca z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną – w praktyce”
– Jakub Molinus, psycholog.

 

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Jesteśmy – Wspieramy” Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenia „DZIECKO”, wspieranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.