Pieniądze na działania społeczne rozdane!

„Działaj Lokalnie”, Program Grantów Społecznych oraz „Bank Inicjatyw Społecznych” – to trzy programy grantowe rozstrzygnięte podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego.

„Działaj Lokalnie”, Program Grantów Społecznych oraz „Bank Inicjatyw Społecznych” – to trzy programy grantowe rozstrzygnięte podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego. Łącznie na działania społeczne przeznaczono prawie 120 000 złotych. Dzięki tym pieniądzom grupy nieformalne będą realizować projekty integrujące, wzmacniające i wzbogacające lokalne społeczności.

-Największym bogactwem Powiatu Gostyńskiego są jego mieszkańcy, a ja się cieszę, że dziś możemy Państwa aktywność nagrodzić i uhonorować. Zasługują Państwo na to, żeby o Państwa inicjatywach i działaniach mówić w kategoriach sukcesu – komentował Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

„Działaj Lokalnie” to program grantowy realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i współfinansowany przez samorządy i lokalne przedsiębiorstwa. W tym roku dotacje w wysokości do 6 000 złotych otrzymało 10 grup. Dzięki tym pieniądzom zorganizowany zostanie między innymi „Zimowy Festiwal Nauki”, a  dzieci będą mogły uczyć się konstruowania i pracy w grupie za pomocą klocków lego. Swoje horyzonty dzieci będą ponadto poszerzać w nowo powstałej zielonej klasie zintegrowanej z ogrodem dydaktycznym. Więzi wzmacniane będą podczas gry w bule czy ćwiczeń z Kamagon Ball. Kultywowana będzie też idea bycia strażakiem – ochotnikiem, wzmacniane więzi biskupiańskich, czy konstruowanie prostych instrumentów muzycznych i wspólne biesiadowanie. 

 

Program Grantów Społecznych z kolei to autorski program powiatu gostyńskiego, współfinansowany przez powiat i Powiatowy Bank Spółdzielczy. Brać w nim udział mogą grupy nieformalne.  W tym roku dofinansowano 21 projektów na łączną kwotę 55 282 złotych. Dzięki tym pieniądzom przedszkolaki uczyć będą swoich rodziców i dziadków czym jest patriotyzm, dzieci poznają zasady ruchu drogowego, powstaną miejsca spotkań dla mieszkańców sołectw. O patriotyzmie rozmawiać będą ponadto dzieci uprawiające in-line hokej, odbędzie się kolejna edycja festiwalu: „Blues nad Obrą”. Mieszkańcy poznają zasady zdrowego żywienia, a w Gumienicach odbędzie się kolejny zjazd „Gumieniczaków”.

Bank Inicjatyw Społecznych to nowa propozycja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W eliminacjach wyłoniono trzy grupy, które w 3-minutowych wystąpieniach zaprezentowały swoje pomysły na działania społeczne. Każda grupa wyłoniła ponadto swojego ambasadora, którego zadaniem było przekonać widownię do pomysłu. Zgromadzeni goście natomiast byli jurorami – każdy miał prawo oddać głos na wybrany projekt.

Ostatecznie najwięcej głosów otrzymał projekt: „Bluesowy Jam Session”, drugie – „Sprawne zdrowie”, trzecie „Baśniowy Las”. Zwycięscy otrzymali 3000 złotych, laureaci drugiego 2000 złotych, trzeciego – 1000 złotych.