Martin de Bruijn odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń w Holandii

Martin de Bruijn odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń w Holandii

Wieloletni przyjaciel dzieci z Domu Dziecka w Bodzewie Martin de Bruijn otrzymał Order Oranje-Nassau.

Wieloletni przyjaciel dzieci z Domu Dziecka w Bodzewie Martin de Bruijn otrzymał Order Oranje-Nassau. To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Królestwa Niderlandów (Holandia) nadawane za wybitne zasługi cywilne.

Martin to twórca i główny lider stowarzyszenia „Kinderhuis Bodzewo”. Po raz pierwszy odwiedził z okazjonalną pomocą Dom Dziecka w Bodzewie 10 maja 1996 r., jako wychowawca młodzieży w projekcie „Specjalna praca ZHZ”. Po powrocie do Holandii stwierdził, że nie może to być pomoc jednorazowa, i że dzieciom w Polsce potrzebna jest stała pomoc. Rozpoczął zbiórkę darów w Holandii i pozyskiwał sponsorów.

Działania te prowadzi z powodzeniem do dziś. Dzięki temu od 1997 roku Martin przyjeżdża corocznie po kilka - kilkanaście razy z busem pełnym darów dla dzieci i sprzętu potrzebnego dla prawidłowego funkcjonowania Domu Dziecka w Bodzewie. Przez te dwadzieścia dwa lata współpracy pozyskał od sponsorów kilka busów, którymi przewozi dary. Odbył do tej pory ponad czterysta przejazdów z Holandii do Polski i z Polski do Holandii w różnej pogodzie: upalnym słońcu, ulewach, śnieżycach, gołoledzi i wichurach, przy dokuczliwych kontrolach policji, postojach w korkach.

W 2007 roku Martin pozyskał i przekazał nieodpłatnie dla Domu Dziecka w Bodzewie bus Volkswagen.

Od 2009 roku zachęcił do współpracy z Domem Dziecka w Bodzewie i Domem Dziecka w Gostyniu Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht, w którym pracuje jako pedagog. Dzięki staraniom Martina powstał wspólny projekt polsko-holenderski, w ramach którego odbywają się coroczne staże młodzieży holenderskiej w Bodzewie. Młodzież holenderska wykonuje w ramach prac społecznych ważne działania na rzecz bodzewskiej placówki oraz jej wychowanków.

Martin de Bruijn nie poprzestał na organizowaniu pomocy dla Domu Dziecka w Bodzewie. Poszerzył ją też o pomaganie Domowi Dziecka w Gostyniu, a od kilku lat organizuje też pomoc dla Domu Dziecka w Wolsztynie w jednym z sąsiednich powiatów.

Martin nawiązał też współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, instytucją kierującą powiatowym system pomocy społecznej w Powiecie Gostyńskim oraz ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”. I od jedenastu lat kilkakrotnie w roku przywozi pozyskany przez siebie sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych: np. rolatory, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, rowery trójkołowe, skutery  i wózki elektryczne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tej pomocy wiele osób niepełnosprawnych mogło wreszcie opuścić po raz pierwszy od lat swoje mieszkania.

Zainteresował się też losami usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych Powiatu Gostyńskiego i dla trójki z nich zorganizował bezpłatne staże w Holandii, w ramach których szkolili się oni nie tylko w języku angielskim, ale i holenderskim, a także pracowali, zarabiając na wejście w swoje samodzielne dorosłe życie.

Dla kolejnej grupy usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych pozyskał 10 najnowszej generacji laptopów, które ułatwiły wychowankom rodzin zastępczych podjęcie studiów lub nauki w szkołach pomaturalnych.

Martin de Bruijn pomaga też powiatowemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach. Przekazuje dary ułatwiające funkcjonowanie tej placówki oraz umożliwiające usamodzielnianie się kobiet po przemocy.

By przybliżyć polskim pedagogom i wychowawcom holenderskie systemy pomocy społecznej i edukacji, Martin dwukrotnie zorganizował wizyty studyjne w Holandii dla specjalistów z Powiatu Gostyńskiego. Dzięki temu kilka sprawdzonych pomysłów holenderskich zostało już wdrożonych w placówkach Powiatu Gostyńskiego.

Jako kawaler zaszczytnego odznaczenia Martin de Bruijn otrzymał tytuł „Członka Zakonu (Królewski Dom) Orange Nassau”.  Decyzję o nadaniu tego jednego z najwyższych odznaczeń w Holandii podjęli wspólnie dwaj ministrowie w Holandii: Minister Spraw Wewnętrznych, doceniając działania pedagogiczne Martina w Holandii i Minister Spraw Zagranicznych za działania społeczne i charytatywne w Polsce.

Stedelijk Dalton Liceum w Dordrechcie, w którym Martin jest pedagogiem, doceniając wybitne działania Martina, nazwało projekt autorstwa Martina "The Martin de Bruijn Bodzewo/Wolsztyn Project". Stało się tak na cześć działalności Martina i dla podkreślenia, że działania projektowe wywarły wielkie wrażenie i na stałe przeobraziły bardzo wielu młodych ludzi w jego szkole, w tym nie tylko uczniów i studentów, którzy uczestniczyli w projekcie w Polsce.

Martin cieszy się też wielkim uznaniem za swoją wieloletnią bezinteresowną pomoc oferowaną Domowi Dziecka w Bodzewie i wychowankom tej placówki w Powiecie Gostyńskim. Podkreślił to w liście popierającym wniosek o przyznanie wybitnego holenderskiego odznaczenia Starosta Gostyński Robert Marcinkowski: - „Wyrażam opinię, że Martin de Bruijn jest człowiekiem łączącym w swoich działaniach wielkie serce z profesjonalnym podejściem do realizowania zadań służących dobru.”

By docenić tę wielką pomoc, jaką organizuje i daje Martin osobom potrzebującym, Rada Powiatu Gostyńskiego przyznała Martinowi najważniejsze swoje wyróżnienie: honorowy tytuł „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.

By podkreślić wartość tego wyróżnienia, ówcześni przedstawiciele władz powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Robert Marcinkowski i Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński wręczyli Martinowi de Bruijn to zaszczytne i wyjątkowe  wyróżnienie w czasie Dnia Powiatu Gostyńskiego, w obecności tysięcy zgromadzonych mieszkańców powiatu. 

Martin de Bruijn otrzymał ten wyjątkowy tytuł za wieloletnią bezinteresowną pomoc niesioną Domowi Dziecka w Bodzewie i jego wychowankom, podopiecznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszenia „DZIECKO” i mieszkankom Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. I mimo, że otrzymał ten tytuł w 2009 roku, to w kolejnych latach, aż po dziś dzień, stale udowadnia, że jak nikt inny zasłużył na ten tytuł.

Gratulując Martinowi de Bruijn tego wybitnego odznaczenia za wyjątkowe działania, wyrażamy głębokie uznanie dla jego dzieła.  I mamy nadzieję, że projekt, który udało mu się stworzyć i przez wiele lat skutecznie realizować, będzie kontynuowany przez Stedelijk Dalton Liceum w Dordrechcie nawet po przejściu Martina na emeryturę.