Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024,  można składać w terminach:

 - od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl )

- od 1 sierpnia 2023 r. drogą tradycyjną (papierową)

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 110/2023 Burmistrza Krobi z dnia   13 lipca 2023 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta, która po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, decyzją Burmistrza Krobi uzyskała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 24.000,00 zł. Więcej w zarządzeniu.

 

Wniosek

RODO

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 roku   w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr LII/431/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                    i o wolontariacie na 2023 rok”.

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 95/2023 z dnia 23 czerwca 2023r.

PDF

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00