Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

„ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA I GMINY KROBIA W ROKU 2023 ”

Więcej w BIP

„ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA I GMINY KROBIA W ROKU 2023 ”

Wiecej w BIP

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB przed 11 sierpnia 2022 r., których główne źródło ciepła zasilane jest:
➡️peletem drzewnym,
➡️drewnem kawałkowym,
➡️skroplonym gazem LPG,
➡️olejem opałowym,
otrzymać mogą dodatki od 500 do 3000 złotych.

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00