Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home
W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB przed 11 sierpnia 2022 r., których główne źródło ciepła zasilane jest:
➡️peletem drzewnym,
➡️drewnem kawałkowym,
➡️skroplonym gazem LPG,
➡️olejem opałowym,
otrzymać mogą dodatki od 500 do 3000 złotych.

Informujemy, że na rachunek bankowy Gminy Krobia wpłynęła kwota niemal 3,3 mln złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych. Jest to częściowa kwota zapotrzebowania złożonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców Gminy Krobia. W związku z powyższym przyspieszono najbliższą sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 26.09. , podczas której środki te zostaną przyjęte do budżetu Gminy Krobia. Niezwłocznie, począwszy od wtorku 27.09.2022 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi rozpocznie wypłatę pierwszych świadczeń dla mieszkańców.

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła są wydawane i przyjmowane w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 realizuje w/w program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00