,,KINO PRZEDSZKOLE” dla przedszkolaków

W ramach Programu Edukacji Medialnej i Społecznej ,,Kino Przedszkole” nasi przedszkolacy uczestniczyli w ciekawych zajęciach przeprowadzonych w kinie Szarotka         w Krobi.

,,Kino Przedszkole” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów.

W pierwszym półroczu, w październiku dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem: ,,KODEKS PRZEDSZKOLAKA, CZYLI PO CO NAM ZASADY”. Przedszkolacy omówili podstawowe zasady obowiązujące w przedszkolu. Następnie obejrzeli bajki przedstawiające wartość i sens dobrego zachowania wśród rówieśników oraz w rodzinie.

Zajęcia listopadowe odbywały się pod hasłem ,,SAVOIR-VIVRE PRZEDSZKOLAKA, CZYLI JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ?”, Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym jest dobre wychowanie, co kryje się za słowami „savoir-vivre”, gdzie obowiązują zasady dobrego zachowania i jak postrzegani są Ci, którzy tych zasad nie przestrzegają..

W lutym tematyka spotkania ,,Kino Przedszkole” to ,,UCZĘ SIĘ NAZYWAĆ I OSWAJAĆ EMOCJE”. Przedszkolacy  nazywali prezentowane emocje , dowiedzieli się między innymi jak radzić sobie ze złością.

W kwietniu czeka nas ostatni program edukacyjny w tym roku szkolnym pod nazwą: ,,CZY WSZYSTKO MOŻNA KUPIĆ ?  PO CO SĄ NAM PIENIĄDZE?”.