Ogłoszenie o naborze dzieci na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi oraz do nowego oddziału przedszkolnego, który powstanie w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”- dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Zasady naboru do Przedszkola Samorządowego „Pod świerkami” w Krobi na rok szkolny 2020/2021