Informacja odnośnie możliwości otwarcia przedszkola.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, przedszkola mają możliwość ponownie funkcjonować. W związku z możliwością otwarcia przedszkola prosimy Rodziców,  którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom ze względu na pracę zawodową  o zgłaszanie chęci posłania dziecka do przedszkola drogą elektroniczną (przedszkole@krobia.pl) lub telefoniczną (65 5711122) do dnia 20 maja do godziny 11: 00.  Przygotowana została  Procedura Bezpieczeństwa i Organizacji Opieki w Przedszkolu Samorządowym „Pod Świerkami” w Krobi w czasie pandemii COVID-19 oraz nowa karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu dziecka  proszę  zapoznać się z powyższymi dokumentami  i uwzględnić wszystkie możliwe zagrożenia wynikające   z występowania COVID – 19.

Procedura bezpieczeństwa i organizacji opieki w Przedszkolu Samorządowym „Pod świerkami” w Krobi w czasie pandemii COVID-19

Zgłoszenie dziecka do przedszkola w okresie epidemii_PDF

Zgłoszenie dziecka do przedszkola w okresie epidemii_DOC

Wytyczne przeciwepidemiczne Główego Inspektora Sanitarnego

Informacja odnośnie dyżuru wakacyjnego w okresie od 6-07 do 31-07-2020

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD ŚWIERKAMI” W KROBI w czasie pandemii COVID-19 organizuje DYŻUR WAKACYJNY w okresie od 6 lipca do 31 lipca. Rodziców,  którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom ze względu na pracę zawodową  prosimy o zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny drogą elektroniczną  (przedszkole@krobia.pl)  do dnia 19 czerwca do godziny 13: 00. Grupy będą tworzone od 6 lipca, nie ma możliwości tworzenia nowych grup w trakcie trwania dyżuru.  Obowiązują nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia      4 czerwca 2020r. w czasie pandemii COVID-19 oraz nowa karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu dziecka na dyżur proszę  zapoznać się z dokumentami  i uwzględnić wszystkie możliwe zagrożenia wynikające   z występowania COVID – 19.

Zgłoszenie dziecka

Zalecenia GIS

Ogłoszenie o naborze dzieci na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi oraz do nowego oddziału przedszkolnego, który powstanie w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”- dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Zasady naboru do Przedszkola Samorządowego „Pod świerkami” w Krobi na rok szkolny 2020/2021