Dyżur wakacyjny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PUDLISZKACH 1 lipca – 23 lipca 2024 r.  - 50 miejsc. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ,,POD ŚWIERKAMI” W KROBI 24 lipca – 16 sierpnia 2024 r.  - 75 miejsc  ZAPISY W DNIACH OD 10 CZERWCA DO DNIA 14 CZERWCA W PLACÓWCE,W KTÓREJ ODBYWA SIĘ DYŻUR.

Rodzic ma obowiązek dostarczyć w tym dniu wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur.

PUDLISZKI – biuro intendenta ul. Szkolna 1a w godzinach 6:30 do 14:30

(Karta Zgłoszenia dostępna na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach)

KROBIA – biuro intendenta ul. Kobylińska 4 w godzinach 7:00 do 15:00

(Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny dostępny na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego ,,Pod Świerkami” w Krobi)

Odpłatność za przedszkole w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

Zarządzenie nr 84/2024

Wniosek_DOC

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel przedszkola jest działanie dla dobra dziecka   i w jego najlepszym interesie. Członkowie personelu przedszkola  traktują dziecko           z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez członków personelu przedszkola  wobec dziecka przemocy   w jakiejkolwiek formie. Personel przedszkola, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Przedszkola Samorządowego ,,Pod Świerkami” w Krobi oraz swoich kompetencji.

Standardy_ochrony_maloletnich_2024.doc
ZALACZNIK _1_Standardy_Małolelnich.doc
ZALACZNIK _3_Standardy_Małolelnich.doc
ZALACZNIK _5_Standardy_Małolelnich.doc
ZALACZNIK _2_Standardy_Małolelnich.doc
ZALACZNIK _4_Standardy_Małolelnich.doc

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „POD ŚWIERKAMI” W KROBI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „POD ŚWIERKAMI” w Krobi ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego „POD ŚWIERKAMI”  w Krobi na rok szkolny 2024/2025 Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych 29.01.2024r. – 02.02.2024r. od godz. 7.00 do  godz.15.00  Przedszkola Samorządowego „POD ŚWIERKAMI” w Krobi Zasady rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej przedszkola  www.przedszkole.krobia.pl  i w przedszkolu w dniu drzwi otwartych

ZASADY NABORU 2024-2025

ZABAWY ADAPTACYJNE

DLA DZIECI, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY ROZPOCZNĄ EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ  w roku szkolnym 2023/2024 będą odbywać się w majowe wtorki o godz. 16.00  od 9 maja  (dzieci przychodzą z jednym opiekunem, prosimy o obuwie miękkie dla dziecka i dorosłego)

XVII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi oraz Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi zapraszają do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Piosenki Przedszkolnej - PIOSENKI Z BAJEK.  Finał konkursu odbędzie się w piątek 19 maja 2023r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji – kino ,,Szarotka”  w Krobi. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolacy z powiatu gostyńskiego wytypowani przez przedszkole (zgodnie z regulaminem).

Zgłoszenia należy przesyłać do 28 kwietnia 2023r.

W załączniku przesyłamy regulamin oraz kartę zgłoszenia

Organizatorzy

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi