KOLEJNE ZADANIE Z PATRIOTYZMU

Przedszkolacy tym razem rozmawiali na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Podczas zajęć dzieci utrwaliły sobie swój adres zamieszkania i dowiedziały się, czym jest patriotyzm lokalny, w czym się on uwidacznia. Przedszkolacy odwiedzili miejsca pamięci narodowej na terenie naszego miasta, zapalili znicze pod tablicą rozstrzelanych na rynku w Krobi oraz na cmentarzu pod zbiorową mogiłą powstańców wielkopolskich.

Przedszkolacy odwiedzili wszystkie zabytki naszego miasta w Krobi. Wspólnie powtórzyli oraz omówili poznane wcześniej postawy patriotyczne. Przypomnieli sobie, jak wygląda mapa Polski. Następnie przedszkolacy zostali zaproszeni do wykonania plakatu w kształcie mapy Polski – samodzielnie tworzyli z bibuły kotyliony narodowe oraz wycinali z papieru orły,  które później ozdabiali i przyklejali. Na mapie, w miejscu gdzie znajduje się nasza miejscowość przykleili duże serce z napisem KROBIA, ozdobili kwiatami w barwach ojczystych. Powstały plakat zawiesili w swojej sali Dzięki zajęciom o patriotyzmie dzieci zrozumiały, że Polska to Nasza Ojczyzna.