„WIOSENNE GŁOSKI”- KONKURS PRZEDSZKOLNY

Przedszkolacy z grupy „Wiewiórek” brali udział w konkursie logopedyczno – plastycznym pod hasłem: ,,Wiosenne głoski”, który odbywał się w terminie od 6 marca do 13 kwietnia. Organizatorem tego konkursu jest Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Baranowie.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej oraz troska o poprawność językową wśród dzieci, a także wspieranie plastycznej i językowej twórczości u dzieci z trudnościami w mówieniu. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej o dowolnej wiosennej tematyce, z wykorzystaniem różnych technik umożliwiających poznanie trudnych logopedycznie głosek. Prace były wykonane na kartce formatu A4. Dzieci bardzo się starały. Z wielkim zaangażowaniem wycinali, przyklejali i malowali piękne prace o tematyce wiosennej. Niestety, wszyscy przedszkolacy nie mogli wziąć udziału w konkursie, gdyż liczba miejsc była ograniczona. Spośród wszystkich prac zostało wybranych kilka najciekawszych, które wysłaliśmy pocztą do organizatora konkursu. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.