ZAJĘCIA REGIONALNE W PRZEDSZKOLU

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest wychowanie regionalne,  które ma znaczący wpływ na indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. W Przedszkolu Samorządowym ,,Pod Świerkami” w Krobi rozpoczął się cotygodniowy cykl zajęć regionalnych dla starszych przedszkolaków, które prowadzi pani Beata Kabała.

Głównym zadaniem edukacji regionalnej jest przybliżenie dzieciom wiedzy o regionie, w którym żyją, Podczas urozmaiconych zajęć, nauki tańców ludowych i piosenek oraz przybliżania tradycji – przedszkolacy poznają wszystko to, co wiąże się z naszą rodzinną miejscowością – Krobią. Już w przedszkolu dzieci mogą poszukiwać śladów przeszłości własnego regionu, poznawać tradycje związane z uroczystościami świąt religijnych i rodzinnych, poznawać dawne pieśni oraz przyśpiewki. Przedmiotem szczególnego zainteresowania tych zajęć są biskupinie oraz  ich tradycje, zwyczaje i obrzędy, jak również gwara biskupiańska. Przedszkolacy poznają i uczą się nowych słów, które dawno temu ludzie używali na biskupiźnie. Edukacja regionalna umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój w każdej sferze: umysłowej, społecznej, moralnej i estetycznej. Dzięki niej dzieci wzbogacają  wiedzę o swoim regionie, poznają tradycje, zwyczaje i kulturę.