Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

Wycieczki do siedziby Straży Pożarnej stały się już  w Przedszkolu Samorządowym ,,Pod Świerkami w Krobi tradycją.  Co roku  wiosną,  nasze przedszkolaki uczestniczą w spotkaniu ze strażakami. W dniu 30 kwietnia – wszystkie grupy przedszkolne odwiedziły remizę strażacką w Krobi.

Celem wycieczki  było: zapoznanie z pracą strażaka oraz wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia. Przed wycieczką w każdej z grup została przeprowadzona rozmowa podczas której przedszkolaki przypomniały sobie  zasady bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do straży pożarnej, oraz zasady właściwego zachowania się w miejscach takich jak remiza . W siedzibie straży dzieci zostały serdecznie przywitane przez strażaków, którzy czekali na ich przyjście. Podczas spotkania dzieci zwiedziły pomieszczenia remizy oraz garaż, mogły przymierzyć kask strażaka, ale także obejrzeć samochód strażacki. Podczas spotkania przedszkolacy pięknie zaśpiewali strażakom piosenki, zadeklamowali wierszyki oraz podarowali laurki i kwiaty. Nie zabrakło też zdjęć upamiętniających to spotkanie ze strażakami.