ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Zajęcia  otwarte  dla  rodziców to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami, w czasie której mają oni okazję  zapoznać  się między innymi ze sposobami pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić. Dzieci z niecierpliwością oczekują wizyty rodziców.

Podczas zajęć każdy przedszkolak starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków rodzice licznie przybyli do przedszkola, by towarzyszyć w tych dniach swoim pociechom. Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Przedszkolacy chętnie i aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. Po spotkaniu zostały już tylko miłe wspomnienia, wystawa prac oraz fotografie upamiętniające to ważne wydarzenie. Warto podkreślić, że podczas zajęć towarzyszyła wyjątkowa, przyjazna atmosfera, którą dodatkowo uprzyjemniał śpiew piosenek w wykonaniu dzieci. Miłym zwieńczeniem zajęć był słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział na zajęciach otwartych!