Cała Polska czyta dzieciom

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką. Systematyczny kontakt dziecka z książką rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Rozumiejąc to i doceniając Przedszkole Samorządowe ,,Pod Świerkami” w Krobi bierze co roku udział w akcji: „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".

 Jest to kampania społeczna, która ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju oraz budowania kompetencji emocjonalnych i intelektualnych dzieci. Dodatkowo ma na celu zachęcić rodziców i innych dorosłych do codziennego czytania dzieciom. W ramach realizacji cyklu spotkań z książką włączali się rodzice i inni bliscy przedszkolaków we wszystkich grupach. Wspólne oglądanie pięknych, kolorowych ilustracji i rozmowy na temat bajki sprawiły dzieciom ogromną radość. Gorąco dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w akcję: „Cała Polska Czyta Dzieciom". Za poświęcony czas oraz niespodzianki, które sprawiały dzieciom ogrom radości.