KLUB GIER PLANSZOWYCH

W marcu nasze przedszkolaki dołączyły do Klubu Gier Planszowych pod patronatem Granny. Do korzyści wynikających z wykorzystywania gier planszowych w edukacji przedszkolnej można zaliczyć: rozwijanie spostrzegawczości, orientacji przestrzennej, pamięci, logicznego myślenia, refleksu oraz sprawności motorycznej dzieci.

Mali gracze poznają zasady nowych gier oraz uczestniczą w turniejach - uczą się nawiązywać relacje społeczne, współdziałać w grupie i przestrzegać określonych reguł. Podczas gry pomiędzy graczami wytwarza się specyficzna więź. Panuje atmosfera zabawy oraz integracja  środowiska rówieśniczego. Grając, dzieci uczą się współpracy. Jest to dla nich bezcenna umiejętność. Gry stwarzają także okazję do odnoszenia sukcesów przez dzieci, ale też czasami do radzenia sobie z porażką. Przedszkolacy niezwykle chętnie uczestniczą w grach planszowych i stolikowych. Często sięgają po nie również w swoim czasie wolnym. Branie udziału w Klubie Gier Planszowych wzmacnia pozytywny stosunek dzieci do gier planszowych, wyrabia w nich nawyk takiego sposobu spędzania wolnego czasu, co jest niezwykle cenne. Wspólne rozgrywki sprawiają radość wszystkim graczom.