W KINIE

W marcu przedszkolacy brali udział w spotkaniu z cyklu ,,Kino Przedszkole”, jest to ciekawe połączenie nauki z zabawą.  W kolejnej odsłonie dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem „Różnimy się od siebie i to jest ciekawe.

O szacunku i tolerancji”. Celem spotkania było pokazanie dzieciom odmienności kultur, ras, życia w różnych środowiskach. Interaktywne prelekcje w formie zabawy edukacyjnej z elementami zabaw ruchowych pomogły ukierunkować uwagę dzieci na temat przewodni poszczególnych projekcji filmowych: .,,Obcy", ,,Polinka i pajęczynka" oraz ,,Nowy sąsiad".