KOROWÓD WIOSENNY

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej. 

Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  Dzieci  podlewały   wiosenne  kwiaty – żonkile, hiacynty i  cebule, z  których  wyrastał  szczypiorek.  Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Witając wiosnę,  21  marca  zorganizowałyśmy  w  przedszkolu  korowód wiosenny. O godzinie 10.00 wszystkie przedszkolaki zebrały się przed przedszkolem by wyruszyć barwnym korowodem, trzymając w rękach swoje grupowe Marzanny. Podczas marszu ulicami Krobi dzieci śpiewały piosenki przy dźwiękach akordeonu, na którym przygrywał pan Maciej, prowadzący rytmikę w przedszkolu. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Wiosenne słońce przygrzewało i oświetlało roześmiane twarze uczestników korowodu. Dzieci pożegnały Marzannę - zimową pannę, a gromkimi brawami i okrzykami radości powitały wiosnę. Przy śpiewie piosenek o tematyce wiosennej dzieci dotarły do przedszkola. Stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mają nadzieję, że zagości u nas na dobre, zazieleni łąki, drzewa i trawy.