PRZEDSZKOLACY REALIZUJĄ KOLEJNE ZADANIA Z PROJEKTU PRZEDSZKOLE MAŁYCH ODKRYWCÓW

Nasze przedszkolaki przystąpiły do kolejnych zadań z projektu ,,PRZEDSZKOLE MAŁYCH ODKRYWCÓW”. W ramach zadań ,,mali odkrywcy” przystąpili do Akcji Sprzątania Świata. W każdych grupach zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko.

Nauczycielki szczególną uwagę zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Dzieci z zainteresowaniem i chęcią brały udział w rozmowach, poznały kolory pojemników  do których należy wrzucać posortowane odpady. Jednak główną atrakcją tego zadania było sprzątanie ,,Naszej  Krobskiej Ziemi”. Wyposażone w  rękawiczki i worki na śmieci, były bardzo zaangażowane i dokładnie wykonywały swoje zadanie. Następnym zadaniem, do którego przystąpili ,,mali odkrywcy” był udział w zajęciach z edukacji ekologicznej, na których wykazali się bardzo dużą znajomością tematu. Wyciągnęły też ważne wnioski: ,,Póki ziemia krąży wkoło sprzątaj śmieci wkoło…”. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie ,,Ekoprzyjaciela”. Kolejnym zadaniem był udział przedszkolaków w cyklu zajęć wypełnionych doświadczeniami, eksperymentami i zabawami badawczymi. Dzieci zapoznały się ze strukturą ziemi. Wykonali model ziemi. Po czym, podjęli zadanie związane z badaniem wody. Eksperymentowali z wodą zimną, ciepłą oraz prowadzili obserwacje opadów deszczu i wchłanianie wody do gruntu. Wszystkie prowadzone zadania konkursowe  odbywały się w miłej atmosferze.