EKSPERYMENUJĘ I DOŚWIADCZAM

Człowiek od zarania dziejów nie tylko chciał wiedzieć więcej, ze zwykłej ciekawości, ale także pragnął wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Dlatego praktyczne zastosowania, pokazujące związek między naukami przyrodniczymi i techniką, są tym, na co zwróciliśmy uwagę dzieciom w trakcie realizacji zagadnień badawczych.

Cykl  zajęć wypełnionych doświadczeniami, eksperymentami i zabawami badawczymi rozpoczęliśmy od poznania Ziemi, jej historii od czasów zamierzchłych, kiedy żyły dinozaury. Stworzyliśmy Park Jurajski w sali wykorzystując dostępne klocki, rekwizyty i zgromadzone modele dinozaurów różnej wielkości i gatunku przyniesione przez dzieci. W następnym etapie przeprowadziliśmy zabawę badawczą, której celem było przybliżenie dzieciom wiadomości na temat zagłady i wyginięcia dinozaurów. Poznaliśmy sposób tworzenia się w skorupie ziemskiej minerałów. Zapoznaliśmy się ze strukturą warstwową ziemi. Wykonaliśmy model warstw ziemi. Po czym, podjęliśmy zadanie związane z badaniem wody, poznaliśmy miejsca jej  występowania. Zaznajomiliśmy się z mieszkańcami zbiorników wodnych na świecie. Poznaliśmy wiadomości na temat sytuacji związanej z oszczędnością wody, sposobów jej oszczędzania. Eksperymentowaliśmy z wodą zimną i ciepłą. Przeprowadzając wszelkie eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze dzieci gromadziły możliwe przedmioty, rekwizyty, materiały, dzięki którym przeprowadzenie ich było możliwe. Ponad to przynosiły książki tematycznie związane z poznawaniem świata przyrody i techniki. Zgromadzone „skarby” dzieci wykorzystywały także w toku zabaw dowolnych prowadząc dodatkowe eksperymenty samodzielnie. Odbywały się one jednak pod dyskretnym nadzorem nauczyciela.

Przedszkolacy z grupy „ŻABKI”, bardzo chętnie podejmują wszelkie zadania związane z badaniem, eksperymentowaniem, poznawaniem wszystkiego co nowe