Wspólne śpiewanie hymnu narodowego

Uczestnictwo przedszkolaków w akcjach patriotycznych, wycieczkach, nawet spacerach po okolicy dostarczają im w sposób bezpośredni wielu przeżyć, poszerzają ich wiedzę i wzmacniają więzi z regionem i ziemią ojczystą. Polska flaga, godło, hymn winny na stałe zagościć w sercu każdego Polaka. Przedszkolacy znają te symbole i potrafią się z nimi utożsamić. Dlatego tak chętnie przystąpili do kolejnej akcji „SZKOŁA DO HYMNU ‘’. 

W dniu 8 listopada w przedszkolu o godzinie 11:11 z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGLOŚCI wszyscy przedszkolacy wraz z personelem placówki odśpiewali hymn narodowy. Takie akcje są bardzo ważne w  wychowaniu dziecka i kształtowaniu jego postawy obywatelskiej i patriotycznej. Ważnym jest aby nauczyciele  rodzice własną postawą, przykładem i odpowiednim sposobem potrafili przekazać dzieciom istotę wartości rodzinnych, patriotycznych, wagę tradycji, dziedzictwa kulturowego i narodowego.