SPOTKANIA NOWOROCZNE

Okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku jest wyjątkowym okresem, który zapada w pamięci na długo, tworzy wyjątkowy klimat a atmosfera jest niepowtarzalna. Jak co roku w tym okresie przedszkolacy zaprosili do sal swoich rodziców, by mieli oni możliwość bliższego poznania się, a także po to by zaprezentować im przygotowane inscenizacje, tańce, wiersze, piosenki związane z tym wyjątkowym okresem.

Te przedszkolne spotkania we wszystkich grupach cztero-, pięcio- i sześcio-latków kończą się rozmowami przy stołach, na których królują pyszne pierniki przygotowane własnoręcznie przez dzieci. Wszyscy rodzice uczestniczący w tych spotkaniach podziwiają kunszt przygotowań i prezentacje swoich pociech. Dzięki organizacji tych spotkań dzieci uczyły się wspólnie śpiewać i szybko reagować na sygnały słowne oraz muzyczne. Nabierały odwagi i śmiałości scenicznej. Starały się radzić sobie w sytuacjach stresowych. Doświadczały poczucia jedności z kolegami i koleżankami z grupy i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

          Dziękujemy rodzicom za obecność – jest ona bardzo ważna dla każdego dziecka. Dlatego niezależnie od tego jak przedszkolak zachował się na scenie należy go pochwalić, docenić za wysiłek. Usłyszane od rodzica słowa „To było trudne i jestem dumny, że tak się starałeś” zachęcą dziecko do podejmowania wyzwań w przyszłości.