„Nasze przedszkole w trakcie zdalnej edukacji”

Koronawirus zatrzymał nas w domach, aż na trzy miesiące. Wszyscy uczyliśmy się radzić sobie w tej nowej sytuacji – my nauczyciele oraz wy Drodzy rodzice i dzieci. Poradziliśmy sobie, choć na pewno nie tak jak byśmy chcieli. Okres, kiedy zamknięte były placówki oświatowe, w tym również nasze przedszkole, był czasem niezwykle trudnym. Ale przedszkolaki nie próżnowały – wykorzystały go bardzo  dobrze.

Każdego dnia dzieci poznawały nowe zagadnienia w nieco inny sposób niż dotychczas. A mianowicie – uczyły się online! Ochoczo wykonywały prace plastyczne, chętnie eksperymentowały i recytowały poznane wierszyki. Swoimi umiejętnościami dzieci z pomocą rodziców dzieliły się z wychowawcami oraz kolegami na specjalnie stworzonej grupie na portalu społecznościowym  Facebook czy poprzez komunikator Messenger. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście oraz jednocześnie zdobyliście ogrom nowej wiedzy i umiejętności. Najważniejsze, że wszyscy jesteśmy zdrowi oraz że będziemy mogli spotkać się ponownie w naszym Przedszkolu „Pod Świerkami”.

Drodzy rodzice!

Przez wgląd na nadzwyczajną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy w dobie Koronawirusa serdecznie Wam dziękujemy za pomoc i wsparcie w zdalnej edukacji Waszych pociech!