AKCJA „GÓRA GROSZA” W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM „POD ŚWIERKAMI” W KROBI

Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi od kilku lat przystępuje do akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. To już XXI edycja tej akcji. Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie.

Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Dzieci z naszego przedszkola zostały uświadomione, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W miesiącach listopadzie i grudniu przeprowadzona została w naszym przedszkolu zbiórka monet. W tym roku zebraliśmy 860,35 zł.  Uświadamiamy naszym dzieciom, że powinniśmy być wrażliwi i nieobojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za czynny udział w akcji.