MAŁE DZIECI – WIELKIE SERCA

W tym roku ruszył już 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co roku zwiększa się grono osób, które chcą pomóc. Nie tylko dorośli, ale i dzieci angażują się do niesienia pomocy potrzebującym.

W poprzednich latach akcja WOŚP odbywała się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, gdzie dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi przedstawiały różnorodne programy artystyczne na scenie. W tym roku panująca pandemia w kraju i na świecie niestety nie pozwoliła na udział w publicznych wystąpieniach. To nie zatrzymało naszych przedszkolaków w niesieniu pomocy, jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku wsparli oddziały: laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w różnorodnych akcjach społecznych i charytatywnych, takich jak, np.: „Góra grosza”, z wielką chęcią i zaangażowaniem. I tym razem nasi podopieczni stanęli na wysokości zadania. Bardzo dobrze wiedzą, że niesienie pomocy potrzebującym jest bardzo ważne, zdają sobie sprawę, że pomoc potrzebującym to fundamentalny początek bycia lepszym człowiekiem. Dzięki takim akcjom podopieczni naszej placówki mogą kształtować swoją bezinteresowność oraz poczucie, że ich pomoc jest bardzo ważna i może wiele wnieść w życiu innych.

Takie działania na rzecz niesienia pomocy innym uczą wrażliwości do drugiego człowieka, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i innych.

Pomoc była niesiona nie tylko przez dzieci, ale również kadrę pracowniczą oraz przez Gminny Żłobek w Krobi.

Łącznie udało się nam zebrać 4 007,57 złotych, jest to naprawdę wysoka suma i to duża zasługa dzieci. Nie było żadnych, dodatkowych zbiórek, licytacji – jest to idealny dowód na to, jak wielkie serca mają wychowankowie z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi.