„PRZEDSZKOLACY SPRZĄTAJĄ GMINĘ”

Z końcem maja w Krobi została zorganizowana akcja pod hasłem „CZYSTA GMINA”. Całe przedsięwzięcie polegało na sprzątaniu różnych terenów publicznych w całej gminie Krobia. Była to szansa na zadbanie o okolicę i wspólne działanie na rzecz środowiska. Akcja adresowana była do wszystkich mieszkańców gminy – i tych najmłodszych i tych najstarszych.

Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi  również postanowiło włączyć się w akcję. Starszaki wraz ze swoimi paniami, świetnie przygotowani wybrali się na tereny bliskie swojej placówce. Zaopatrzeni w worki i rękawice z zaangażowaniem przystąpili do sprzątania. Zadbali również o własne bezpieczeństwo poprzez założenie odblaskowych opasek na rękę i kamizelek. Pozostali – młodsi przedszkolacy również zaangażowali się w akcję. Wraz ze swoimi rodzicami, a nawet całymi rodzinami dołączyli do zespołów i wzięli udział w weekendowym sprzątaniu gminy.

Całe ekologiczne przedsięwzięcie miało mnóstwo dobrych stron. Celem głównym było zadbanie o nasze środowisko oraz promowanie postaw proekologicznych. Była to nie tylko okazja na odzyskanie piękna przyrody po zimie, ale przede wszystkim integracja mieszkańców, czego brakowało nam od kilku miesięcy.

Dziękujemy przedszkolakom i ich rodzinom za poświęcenie wolnego czasu i dołączenie do ekologicznej akcji.