AKCJA CZYSTA GMINA

Dnia 15 września dzieci z Przedszkola Samorządowego ,,Pod Świerkami” w Krobi wraz ze swoimi paniami uczestniczyły w akcji Czysta Gmina. W tegorocznej akcji dzieci młodsze,  średniaki  i starszaki sprzątały tereny wokół przedszkola i boiska miejskiego a najmłodsze dzieci w formie zabawy w swoich salach uczyły się segregować śmieci. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem porządkowały znane im tereny. Podejmowana corocznie akcja sprzątania świata uczy jak nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, jak dbać o naszą Ziemię.