ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - PAMIĘTAMY

Jednym z priorytetowych zadań przedszkola jest  tworzenie klimatu miłości do małej i wielkiej ojczyzny. Wykorzystując naturalną i spontaniczną ciekawość świata przedszkolaków, pomagamy formować plastyczną wrażliwość dzieci na dobro, prawdę i piękno, tak by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” wypowiadały z  najgłębszą dumą.

Listopad to miesiąc zadumy a zarazem pamięci o naszych najbliższych, których nie ma wśród nas a także o bohaterach narodowych i bohaterach w naszej małej ojczyźnie, którzy zapisali się na kartach historii. W tym miesiącu dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” odwiedziły miejsca Pamięci Narodowej. Przedszkolacy udali się na Krobski Rynek, Wyspę Kasztelańską oraz na cmentarz parafialny. Dzieci w ciszy uczciły pamięć poległych mieszkańców Krobi modląc się i stawiając znicze na grobach naszych bohaterów. Każda wizyta w miejscach Pamięci Narodowej jest dla najmłodszych lekcją patriotyzmu, zapoznania z wydarzeniami z przeszłości a także budowania szacunku  do naszych pradziadków  walczących o niepodległość naszej małej ojczyzny oraz Polskiego narodu.