ZABAWY ADAPTACYJNE

DLA DZIECI, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY ROZPOCZNĄ EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ  w roku szkolnym 2023/2024 będą odbywać się w majowe wtorki o godz. 16.00  od 9 maja  (dzieci przychodzą z jednym opiekunem, prosimy o obuwie miękkie dla dziecka i dorosłego)