KLAUZULA INFORMACYJNA O KOORDYNATORZE DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Dyrektor  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO ‘POD ŚWIERKAMI’ W KROBI zgodnie z obowiązującymi przepisami / Ustawa z dnia19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ.U z 2019, poz. 1696 / wyznaczył  PANIĄ  KAMILĘ  SŁAWECKĄ

na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności

w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM „POD ŚWIERKAMI” W KROBI

 

Dane Kontaktowe:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD ŚWIERKAMI” W KROBI

  1. KOBYLIŃSKA 4

63-840 KROBIA

Tel. 65 5711122

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696 z późn.zm.)