MINIONE 25-LECIE

Uroczystego otwarcia przedszkola dokonano 14 marca 1986 roku. Dyrektorem tej placówki została Kazimiera Kulczak, która pełniła tę funkcję aż do przejścia na emeryturę, tj. do 1992 roku. Zastępcą dyrektora została pani Stefania Sprutta. Pani dyrektor włożyła dużo pracy w powstanie nowego przedszkola, mobilizowała pracowników i rodziców dzieci do prac przy porządkowaniu i uruchamianiu placówki.

Przedszkole brało udział w obchodach 700-lecia Krobi oraz uczestniczyło w różnych uroczystościach, imprezach, konkursach miejskich i regionalnych. Tradycją przedszkola, stały się spotkania z okazji świąt branżowych np. wojska, policjanta, nauczyciela, górnika. Były również bale karnawałowe oraz święta Babci i Dziadka, Mamy i Taty. Przedszkole było często odwiedzane przez gości przebywających na terenie gminy i władze miasta. W tym czasie burmistrzem był mgr Mirosław Waluś. Często odwiedzał on przedszkolaków przy różnych okazjach, szczególnie w roli św. Mikołaja ze słodyczami. W czasie sprawowania funkcji dyrektora przez panią Kazimierę Kulczak, niezapomnianą uroczystością było zawieszenie i poświęcenie krzyży przez ks. proboszcza Mariana Maciołkę. W 1990 roku do przedszkola wprowadzono katechizację dzieci 4,5,6-letnich. Nasze przedszkole stało się siedzibą doradcy – metodyka wychowania przedszkolnego, którym od 1986 roku była mgr Kazimiera Puślednik. Kolejnym dyrektorem przedszkola została Stefania Sprutta a jej zastępcą mgr Jolanta Poręba. W zakres obowiązków dyrektora wchodziła opieka nad oddziałami zamiejscowymi w Potarzycy i w Żychlewie. Dzięki temu były one zadbane i systematycznie doposażone. Za jej kadencji przedszkole aktywnie pracowało organizując wiele imprez i uroczystości. Pani dyrektor była inicjatorką ,,Drzwi Otwartych”, ,,Dni Kolorowych”, ,,Dni Adaptacyjnych”, ,,Zajęć otwartych dla rodziców”, uroczystości w kinie ,,Mamo, Tato – kochamy Was”. Organizowała wspólnie z Radą Pedagogiczną: ,,Andrzejki”, ,,Spotkania Wigilijne”, ,,Jasełka”. Pod jej kierunkiem, perfekcyjnie przygotowane były teatrzyki, w których przedszkolacy przedstawili popularne bajki. W Pudliszkach zostało zorganizowane spotkanie przedszkolaków z całej gminy, które obejrzały bajkę ,,Czerwony Kapturek” w interpretacji nauczycielek. W czasie swojej pracy włożyła wiele wysiłku w unowocześnienie pomieszczeń i ich wyposażenie. Otoczenie przedszkola i ogród został obsadzony ozdobnymi krzewami i wieloletnimi roślinami. Niecodzienną uroczystością było 10-lecie placówki i z tej okazji nadanie nazw poszczególnym grupom. Od marca 1996 roku, noszą one nazwy: KRASNOLUDKI, NIEZAPOMINAJKI, SŁONECZKA, MISIE, BIEDORNKI, ŚMIESZKI nazwane później WIEWIÓRKAMI. W tym czasie nauczycielki wraz z panią dyrektor zaczęły wydawać gazetkę ,,Przedszkolaczek”, ukazującą się cyklicznie dwa razy do roku. W przedszkolu gościliśmy również artystów cyrkowych, aktorów z różnych teatrów i muzyków z zespołu PRO-MUSICA, którzy prowadzili muzyczne ,,Spotkania z Zieloną Półnutką”. Współpraca z rodzicami owocowała w różnorodne imprezy dla dzieci oraz coroczne zabawy karnawałowe dla rodziców. Pojawiły się zajęcia dodatkowe: język angielski i rytmika. Wdrożono pierwsze programy autorskie, z których czerpali wiedzę wszyscy nauczyciele przedszkola. W 1999 r. zaczął działać gabinet logopedyczny prowadzony przez mgr Kazimierę Puślednik. Mogły z niego korzystać dzieci z całej gminy. Kiedy w 2001 roku podjęto decyzję o reorganizacji przedszkoli dyrektor Stefania Sprutta przeszła na emeryturę. Funkcję dyrektora objęła mgr Hanna Taterka. Od 1 września 2001 placówka zmieniła nazwę na Przedszkole Samorządowe w Krobi. W wyniki wspólnych działań dyrektora i kadry pedagogicznej w przedszkolu podtrzymywano wprowadzone wcześniej uroczystości. Zostały przeprowadzone różnego rodzaju modernizacje w budynku. Wyremontowano łazienki, a salę rekreacyjną zaadaptowano na salę zajęć ,,Jeżyków”. Zabudowano klatkę schodową wraz z montażem okna oddymowego i wymalowano korytarze oraz zakupiono firany do wszystkich sal. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani dyrektor w kultywowanie folkloru naszego regionu, w 2004 roku została zorganizowana wystawa poświęcona BISKUPIŹNIE oraz JUBILATOWI-Dziecięcemu Zespołowi Biskupiańskiemu. Obchodził on 30-lecie swojego istnienia. Wystawa była okazją do wzruszeń i miłych wspomnień dzieci i ich rodziców. W przedszkolu zorganizowano ,,Dzień Bajkowy”. Dzieci miały możliwość z utożsamieniem się z postaciami ulubionych bajek oraz wejścia w świat fantazji i magii. Odwiedzali nas też muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy M-GOK w Krobi, grając koncerty dla dzieci. Kolejną atrakcją w kadencji pani dyrektor były pikniki w Ludwinowie i pikniki rodzinne w Karcu. Nasze przedszkole współpracując z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta i Gminy w Krobi stało się współorganizatorem Konkursu Piosenki Przedszkolnej, który w 2003 przerodził się w Powiatowy Konkurs. Zyskał on właściwą rangę i zaistniał w kalendarzu imprez przedszkolnych w powiecie. Nauczycielki doskonaliły swoją pracę opracowując i wdrażając programy autorskie. Kiedy funkcję burmistrza Krobi objął mgr Sebastian Czwojda dla bezpieczeństwa dzieci wykonany został parking przy przedszkolu. W 2008 roku dyrektor Hanna Taterka podjęła nową pracę w Kuratorium na stanowisku wizytatora. W 2009 roku dyrektorem przedszkola została mgr Anna Turczyńska, która wcześniej przepracowała w tej placówce 21 lat. W kalendarzu imprez przedszkolnych istnieją uroczystości powtarzane przez wszystkie lata działalności przedszkola, ale są i takie, które pojawiły się pierwszy raz. Są to: ,,Święto Pieczonego Ziemniaka” w Karcu, wizyta żołnierza z okazji Święta Niepodległości, Dni Europejskie, Pasowanie na Przedszkolaka, obchody Roku Chopinowskiego. Nasze przedszkole prowadzi różne akcje np. ,,Ołówek dla Afryki”, ,,Góra Grosza”, ,,Zakrętka dla zakrętki i będzie wózek”, ,,Puszka dla maluszka”, ,,Zbieranie zużytych baterii”, ,,Zbieranie darów jesieni dla Stanicy ,,Łowca” w Karcu”. Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe ufundowane przez organizatorów akcji ,,Wiara w Lecha”. W przedszkolu zostały wprowadzone różne zajęcia dodatkowe. Dzieci z grup starszych mogły korzystać z zajęć na basenie w Gostyniu, nabywając elementarnych umiejętności pływania. Wprowadzono też gimnastykę korekcyjną, zajęcia z tenisa ziemnego, języka angielskiego, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone przy współpracy ZSOiZ w Krobi. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiki prowadzonej przez Zespół ,,TRYTON”. W gabinecie logopedycznym pracuje mgr Katarzyna Górkowska. Przez wszystkie lata pracy przedszkola działał Dziecięcy Zespół Biskupiański w skład, którego wchodziły dzieci sześcioletnie. Od 2009 roku został utworzony Mały Zespół Biskupiański spośród dzieci 5-letnich. W programie zespołu są dziecięce zabawy ludowe. W holu przedszkola pojawił się Kącik Biskupiański , w którym znajdują się fotografie dzieci z obu zespołów. Utworzona została strona internetowa przedszkola dla lepszego przepływu informacji między rodzicami a przedszkolem. Został wprowadzony nowy zwyczaj przekazywania artykułów do ,,Kasztelani”, ukazujących pracę przedszkola, a redagowanych przez nauczycielki. Dzięki inicjatywie pani dyrektor dokonano wielu prac poprawiających wygląd przedszkola i komfort pobytu dziecka. Odmalowano pomieszczenia biurowe i dydaktyczne, wymieniono część karniszy, kaloryfery, założono rolety z bajkowymi postaciami. Zrobiono łazienkę dla ,,Jeżyków”, wymieniono okna i drzwi wejściowe. Doposażono kuchnię i zmywalnie, a dzieci otrzymały wiele nowych zabawek i gier edukacyjnych. Przedszkole zmieniło swój wizerunek, dzięki pomalowaniu sal w bajkowe sceny z symbolami grup. Odnowiono też meble, dostosowując je kolorystycznie do ogólnego wystroju. Dla podtrzymania polskich, świątecznych tradycji organizujemy przez wiele lat spotkania przy wigilijnym i wielkanocnym stole z udziałem ks. proboszcza. Dzieci mają możliwość spożywania tradycyjnych potraw. Nasze przedszkole, przez wszystkie lata swojej działalności ściśle współpracuje z lokalnym środowiskiem. Dzieci odwiedzały i poznawały pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Krobi. Wyjeżdżały do DPS w Chumiętkach z przedstawieniami o tematyce świątecznej, z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz prezentowały swoje prace na ,,Wystawach Wielkanocnych” . Brały udział w powiatowych konkursach plastycznych ,,Barwy Jesieni”. Współpracując z innymi placówkami oświatowymi inicjowano różne wspólne poczynania. Dzieci mogły oglądać przedstawienia przygotowane przez starszych kolegów ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ćwiczyć wspólnie z uczennicami ZSOiZ w Krobi. Przedszkolacy również zapraszali na swoje występy. Dziecięcy Zespół Biskupiański odwiedzał różne przedszkola prezentując ludowy program artystyczny. Nasza placówka współpracuje z M-GOK, korzystając z jego różnorodnych form działalności. W środowisku lokalnym dzieci miały możliwość poznania różnych zawodów dorosłych np. piekarz, listonosz, policjant. W ciągu 25 lat wychowaliśmy około 1200 dzieci, dzisiaj dojrzałych już ludzi. Wielu z nich utrzymuje z nami stały kontakt. Niektórzy pełnią teraz w naszym środowisku odpowiedzialne funkcje. Przedszkole to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy oraz władze lokalne. Dzięki nim wszystkim, nasza placówka i jej otoczenie ciągle zyskuje na wyglądzie i atrakcyjności. Zmieniające się życie i doskonaląca się wciąż praktyka przedszkolna powoduje, że działalność związana z edukacją przedszkolną nie ustaje, mobilizując do podejmowania nowych zadań i przedsięwzięć dla dobra dzieci.