ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „POD ŚWIERKAMI” W KROBI NA ROK SZKOLNY 2021/2022