TYTUŁ DLA PRZEDSZKOLA

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole uczestniczyło w  realizacji projektu: ,,Przedszkole Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Konkurs został przeprowadzony w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm, a także miał na celu krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Przedszkolacy poprzez podejmowane zadania, poznawali nie tylko sylwetki polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukali odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. W związku z uczestnictwem w niniejszym projekcie przedszkolacy przypomnieli sobie, jak wygląda mapa Polski, odwiedzili wszystkie zabytki oraz miejsca pamięci narodowej na terenie naszego miasta – Krobi. W kolejnych zadaniach młodzi patrioci poznali postawy patriotyczne, stworzyli własny ,,Kodeks Postaw Patriotycznych” oraz mieli możliwość wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim oraz Konkursie Pieśni Patriotycznych. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy tytuł „PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW”.