SZTUKI WALKI W PRZEDSZKOLU

Dla przedszkolaków odbyły się zajęcia pokazowe sztuk walki TAEKWONDO – KICKBOXING SAMOOBRONA. Instruktor taekwondo uświadomił dzieciom, iż taki trening nie tylko rozwija ogólną sprawność fizyczną dzieci, ale jego istotnym elementem  jest rozwój cech psychicznych, radzenie sobie ze zdenerwowaniem oraz pozytywne podejście do podejmowanych wyzwań.

Dzieci podczas spotkania z trenerem uczestniczyły w rozgrzewce pokazowej, w ćwiczeniach ruchowych i poznały kroki układu podstawowego taekwondo. Dla przedszkolaków były to nowe doświadczenia związane z aktywnością ruchową.