„ODWIEDZAMY MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ”

Jednym z najważniejszych zadań wychowania w przedszkolu wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych jest tworzenie klimatu miłości do małej i wielkiej Ojczyzny. Przedszkolacy już wiedzą, że nasze miasto Krobia jest miejscem pamiątek narodowych oraz licznych miejsc związanych z historią Polski.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych a także obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada nasi przedszkolacy odwiedzili miejsca upamiętniające te ważne wydarzenia. Z powagą i zamyśleniem zapalili znicze w hołdzie poległym za wolność naszej Ojczyzny żołnierzom. Nasza wizyta m.in. na cmentarzu i Wyspie Kasztelańskiej pokazała dzieciom, jak ważne jest zachowanie pamięci o tych wszystkich, którzy walczyli za naszą niepodległość. Ten dzień przyniósł naszym wychowankom wiele refleksji i przemyśleń, którymi chętnie dzielili się po powrocie do przedszkola.

Celem było uwrażliwienie przedszkolaków na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, tych którzy zapisali się w historii, a szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności lokalnej.  Pamięć o nich jest wyrazem naszego szacunku dla ich życia i dokonań.