AKCJA SZKOŁA DLA HYMNU

W Przedszkolu Samorządowym ,,Pod Świerkami” w Krobi dnia 10 listopada o godzinie 11:11 odbyło się uroczyste odśpiewanie czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Wszystkie grupy spotkały się w holu przedszkolnym by wspólnie zaśpiewać hymn Polski.

 W tym dniu dzieci i pracownicy przedszkola ubrani w barwy biało-czerwone, wyrażali swoją miłość, oddanie i poszanowanie dla Polski – naszej ojczyzny.  Warty uwagi był fakt wspomnienia naszym przedszkolakom czym jest patriotyzm, jak ważne i silne powinno być przywiązanie do ojczyzny.

 

Agnieszka Grobelna