Dzień Łącznościowca

18 października uznany jest w Polsce za dzień powstania Poczty. Najstarsi przedszkolacy Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” z tej okazji odwiedzili Urząd Pocztowy w Krobi.

Wizyta była okazją do poznania pracy łącznościowca oraz tajemniczej drogi listów. Dzieci uważnie słuchały pracowników poczty na temat ich obowiązków oraz obserwowały jak prawidłowo należy zaadresować kartki i listy by dotarły do adresata. Przedszkolaki miały sposobność wcielić się w rolę pracowników poczty, przybijając pieczątki na kopertach. Na koniec dzieci podziękowały za poświęcony czas a także życzyły wszystkim pracownikom poczty wytrwałości w pracy i złożyły najserdeczniejsze życzenia wręczając laurki.