OGŁOSZENIE NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „POD ŚWIERKAMI” w KROBI na rok szkolny 2022/2023

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „POD ŚWIERKAMI” w KROBI OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „POD ŚWIERKAMI” w KROBI na rok szkolny 2022/2023

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

14.02.2022r. – 21.02.2022r. od godz. 7.00 do  godz.15.00 - Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.krobia.pl

lub osobiście w dniach 10 i 11 lutego do godz.15:00

ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE NA STRONIE PRZEDSZKOLA