TYTUŁ DLA PRZEDSZKOLA

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole uczestniczyło w  realizacji projektu: ,,Przedszkole Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Konkurs został przeprowadzony w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm, a także miał na celu krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Czytaj więcej

,,DZIEŃ TROCHĘ INNY NIŻ WSZYSTKIE” - PRÓBNA EWAKUACJA W PRZEDSZKOLU

Dnia 15 maja w przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja dzieci i pracowników placówki. Celem akcji było ćwiczenie szybkiego, zorganizowanego opuszczenia budynku przedszkola przez wszystkie dzieci oraz cały personel. Próbna ewakuacja została poprzedzona zajęciami na temat ewentualnych zagrożeń. Punktualnie o godzinie 10:00 został ogłoszony alarm, dający sygnał do opuszczenia budynku.

Czytaj więcej

Cała Polska czyta dzieciom

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką. Systematyczny kontakt dziecka z książką rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Rozumiejąc to i doceniając Przedszkole Samorządowe ,,Pod Świerkami” w Krobi bierze co roku udział w akcji: „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".

Czytaj więcej

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Zajęcia  otwarte  dla  rodziców to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami, w czasie której mają oni okazję  zapoznać  się między innymi ze sposobami pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić. Dzieci z niecierpliwością oczekują wizyty rodziców.

Czytaj więcej

Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

Wycieczki do siedziby Straży Pożarnej stały się już  w Przedszkolu Samorządowym ,,Pod Świerkami w Krobi tradycją.  Co roku  wiosną,  nasze przedszkolaki uczestniczą w spotkaniu ze strażakami. W dniu 30 kwietnia – wszystkie grupy przedszkolne odwiedziły remizę strażacką w Krobi.

Czytaj więcej

W OŚRODKU ZDROWIA

Tak jak co roku dzieci z przedszkola ‘’POD ŚWIERKAMI" odwiedziły OŚRODEK ZDROWIA ‘’PROVITA" w Krobi. Miesiąc kwiecień jest miesiącem kultury zdrowotnej, dla małych pacjentów zdrowie ma szczególne znaczenie. Każdego roku dzieci dowiadują się więcej o zdrowiu,

Czytaj więcej

SPRZĄTANIE ŚWIATA

20 kwietnia przedszkolacy wyruszyli sprzątać świata. Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko. Nauczycielki szczególną uwagę dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling.

Czytaj więcej

PÓŁFINAŁ PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO

Dnia 26 kwietnia w przedszkolu odbył się półfinał Przeglądu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej. Dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedszkolacy recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Głównym założeniem konkursu było zainteresowanie pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, a także doskonalenie umiejętności recytatorskich również kształtowanie świadomości oraz postaw patriotycznych wśród dzieci.

Czytaj więcej

„JAKIE ZNASZ ZAWODY?”

Po raz kolejny, dzieci z grupy Wiewiórek przystąpiły do konkursu. Tym razem był to konkurs pod hasłem „Jakie znasz zawody?”, którego  organizatorem była Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Aby wprowadzić dzieci w tematykę konkursu, przedszkolacy zaprezentowali atrybuty znanych zawodów takich jak: fryzjer, lekarz, kosmetyczka, mechanik, policjant  oraz strażak. Zadaniem konkursowym było stworzenie przez ,,młodych artystów” prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.

Czytaj więcej

Książkowy Dzień Zabawki

Dzień 18 kwietnia był dla przedszkolaków z grupy Wiewiórek dniem szczególnym. Tego dnia przedszkolacy zamiast swojej ulubionej zabawki przynieśli do przedszkola swoją ulubioną, bajkową książkę.

Czytaj więcej

ZAJĘCIA REGIONALNE W PRZEDSZKOLU

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest wychowanie regionalne,  które ma znaczący wpływ na indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. W Przedszkolu Samorządowym ,,Pod Świerkami” w Krobi rozpoczął się cotygodniowy cykl zajęć regionalnych dla starszych przedszkolaków, które prowadzi pani Beata Kabała.

Czytaj więcej

"SŁODKIE LITERKI" W WIEWIÓRKACH

Słoneczne, kwietniowe popołudnie grupa Wiewiórek spędziła niezwykle pracowicie. Motywem przewodnim tego dnia było upieczenie kruchych ciasteczek - ,,Słodkich  literek”. Przygotowania te rozpoczęły się od poznania składników, potrzebnych do zrobienia ciasta.

Czytaj więcej

„WIOSENNE GŁOSKI”- KONKURS PRZEDSZKOLNY

Przedszkolacy z grupy „Wiewiórek” brali udział w konkursie logopedyczno – plastycznym pod hasłem: ,,Wiosenne głoski”, który odbywał się w terminie od 6 marca do 13 kwietnia. Organizatorem tego konkursu jest Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Baranowie.

Czytaj więcej

„ŻABKI” W SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK” W WROCŁAWIU

Dnia 5 kwietnia przedszkolacy z grupy „Żabek” z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi wyruszyli autokarem do Wrocławia. Pan Marcin Adamańczyk, strażak pracujący we Wrocławiu, a zarazem tata Bartka zaprosił dzieci do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym mieście. Od grudnia 2017 roku działa w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 przy ul. Kosmonautów interaktywna i multimedialna sala edukacyjna „Ognik”.

Czytaj więcej

KOLEJNE ZADANIE Z PATRIOTYZMU

Przedszkolacy tym razem rozmawiali na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Podczas zajęć dzieci utrwaliły sobie swój adres zamieszkania i dowiedziały się, czym jest patriotyzm lokalny, w czym się on uwidacznia. Przedszkolacy odwiedzili miejsca pamięci narodowej na terenie naszego miasta, zapalili znicze pod tablicą rozstrzelanych na rynku w Krobi oraz na cmentarzu pod zbiorową mogiłą powstańców wielkopolskich.

Czytaj więcej

WYSTAWA WIELKANOCNA W CHUMIĘTKACH

W wiosenny dzień przed świętami wielkanocnymi, 28 marca tuż po ,,zajączku”, trójka przedszkolaków wraz z nauczycielką reprezentowała nasze przedszkole na XXIII Wystawie Wielkanocnej w Chumiętkach. Zaprezentowano tam prace o tematyce wielkanocnej i wiosennej. Można było podziwiać wesołe, kolorowe pisanki, kurczaki, zajączki, baranki oraz wiosenne stroiki i wielkanocne palmy.

Czytaj więcej